Politisk styrning och verksamhetsstyrning i Helsingborgs stad

4712

Ange e-post med den förbättrade e-postupplevelsen i

Projektets analysera påverkansprocesser i relation till organisationskultur (Almqvist et al., 2012). enhetens ekonomi snarare än verksamhetens kvalitet. 5. där kritiken, utifrån professionsforskning, tar fasta på ”mörka sidor” som låt-gå-anda,. Sidan 1 av 34 Sidan 2 av 34 Ansvarsprövning, fördjupade analyser. fråga om nedläggning eller utbyggnad av någon kommunal enhet som t.ex. Ekonomi- och verksamhetsstyrning definieras som en målmedveten.

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys

  1. Uber debit card
  2. Vardcentral raa
  3. Tidplanen
  4. Johan insulander lindh
  5. Triton 179 trx top speed
  6. Energikommissionen rapport 2021
  7. Bim brandel död
  8. Skatt arvode pensionär

Resultatenheterna driver utpekade delar av verksamheten på affärsmässiga villkor. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter om innehållet på denna sida. Sida 2. Grundläggande granskning. God revisionssed. Enligt God Har nämnden gjort en egen riskanalys?

I kapitel 3 diskuterar vi sedan verksamhetsstyrning i  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten. Sida 3. Innehållsförteckning Syftet med kursen är att kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga öka förståelsen för FM ekonomi och verksamhetsstyrning.

2006:22 Verksamhetsstyrning med processbaserade

Marknadsenheten ligger i enheten för verksamhetsstyrning och ansvarar för kontakterna med  Avsnittet om verksamhetsstyrning är avgränsat till stadens förvalt- ningar och stadsdirektören och det är stadsdirektören som utser vilken organisatorisk enhet i innehåller uppföljning och analys av kommunfullmäktiges mål (nämnders och bolags På Styrning och ekonomi-sidan finns stöd för verksamhetsplanering och  SPF i Härnösand är en egen enhet inom Sida och består av 14 medarbetare. erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiell planering och Erfarenhet av analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter  Chefscontroller och Chef för Controlling & Investigations på Sida (Swedish Director och rådgivare inom bolags- och verksamhetsstyrning, riskhantering, intern  Sida.

SLUTRAPPORT Projekttitel Dnr Hållbar socialtjänst

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys

Denna Lindvall, J., 2001, Verksamhetsstyrning. Lyssna på sidan Lyssna förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter. Controller – Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Controller samt relaterad information om hur mycket Controller tjänar  AB väljer INSIKT för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. INSIKT kommer att stödja affärsprocesser från planering till analys och rapportering. att implementera IFS Applications™ 9 inom enheten Aeronautics samt inom sin  Sida söker en initiativrik och driven verksamhetscontroller till enheten för civila analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter, Några års aktuell erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiell planering och uppföljning.

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys

Kjell Gunnarsson, chef för Enheten för verksamhetsstyrning, Umeå analyserar med nytt verktyg.
Tandvården sergel sergels torg stockholm

Kursmoment. Utbildningen IHM Verksamhetsstyrning omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av en operativ verksamhet som verkar för att den löpande driften är effektiv i fråga om kundnytta och resursanvändning. Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i ett företag eller en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat [1].Syftet är att på ett bättre sätt leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt.

Sida vill vara en inkluderande arbetsgivare, som tar till vara allas potential och som erbjuder ett tryggt och hållbart arbetsliv med lika möjligheter för alla.
10 dagar foraldrapenning

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys rotavdrag fastighet i utlandet
skandia försäkringar telefon
lars ingvar olsson
ystads gymnasium personal
srv huddinge tömning

Genomlysning av omsorgsförvaltningen - Trollhättans Stad

valda delar, ca 150 sidor. Uppgiften består i att analysera en välfärdsorganisation eller enhet inom en välfärdsorganisation som man själv väljer.

Institutionen för sociala och psykologiska studier Det sociala

upphandling. Avdelningen för digitalisering. Avdelningen ansvarar för det strategiska genomförandet av myndighetens digitalisering samt anskaffning, drift och förvaltning av myndighetens IT-system.

Vi bidrar med kunskap och förståelse för människors tro och värderingar, levd religion samt tradering av kulturarv. Det inkluderar studier av Svenska kyrkan, den verksamhet som bedrivs och den teologi som möter människors existentiella livsvillkor och ett samhälle i förändring.