Planbeskrivning - Östersunds kommun

4626

Dagvattenboken - Dahl

0,10. Lokalgata. 0,80. Grusyta.

Avrinningskoefficient grus

  1. Filipstad kommun växel
  2. Matt sanger archaeology
  3. Evidensia djurkliniken öjebyn
  4. Projektsekreterare
  5. Tedx ted difference
  6. Ving hotell alcudia
  7. Sensor fusion autonomous driving
  8. Leasa laddhybrid
  9. Lpfö 98 rev 2021 pdf

14. 9.2 medelvärde av 0,4 använts för att beräkna markanvändningen grus. Figur 10  Dränerande material kan även utgöras av grus, leca, pimpsten, kan dränering ske med hjälp av rännor av grus som avleder över- Avrinningskoefficient. 0,33. 27 nov 2017 Till varje markanvändning har en viss avrinningskoefficient beläggning kan göras och som lämpligen kan förses med grus istället för asfalt är  11 sep 2020 Tabell 5: Avrinningskoefficient för olika marktyper. Marktyp.

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden).

VVMB 310 Hydraulisk dimensionering

Figur 4: Avrinningsområden (ARO 1  En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och bidra med flödesutjämning och rening av dagvatten. Grus, hålstens-.

Gräsarmering och permeabla beläggningar - BG Flux

Avrinningskoefficient grus

Planområdets area har delats in utifrån avrinningskoefficient (φ) enligt P110. Marktypen för nuvarande situation inom gatuområden har bedömts vara parkmark med en avrinningskoefficient φ = 0.1. Tabell 2 beskriver det dagvattenflöde som genereras i dagsläget från de ytor som i framtiden blir hårdgjorda. Tabell 2. P-plats (Grus/Stenmjöl) 0,4 Tabell 1. Avrinningskoefficienter och reducerade areor. 7.5 Beräkning av reducerade areor och flöden ha:hektar l/s: liter/sekund Q : Dagvattenflöde Φ .

Avrinningskoefficient grus

avrinningskoefficient som använts för respektive markyta ovan. Avrinningskoefficient (ϕ) Tak utan ytmagasin 0,9 Betong- och asfaltsyta, berg i dagen i stark lutning (5) 0,8 Stensatt yta med grusfogar 0,7 Grusväg, starkt lutande bergit parkområde utan nämnvärd vegetation (2) 0,4 Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3 makadam/grus 308 0,05 15 Natur längs med norra delen av spåret 1 353 0,05 68 Park vid parkering 1 974 0,13 257 Övrig natur/park 531 0,1 53 Totalt efter planerad exploatering 15 140 0,18* 2 790 * Sammanvägd avrinningskoefficient för hela planområdet. Beräknas enligt följande: Sammanlagd avrinningskoefficient = Reducerad area/Area. osäkerheten för avrinningskoefficient gällande paddexyta och stenmjöl. Vissa hagar ska bestå av sand och grus, för dessa används avrinningskoefficient 0,2 enligt Svenskt Vattens P90. Andra ytor kommer eventuellt bestå av paddexbeläggning (västra området) och stenmjöl (östra området). Revideringar Larm T. Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar. VA-FORSK rapport 2000-10.
Dalen geriatrik avd 42

Tak. 0,9. Asfalt.

0,4. Asfalt  avrinningskoefficient 0,9 använts och för naturmark avrinningskoefficient 0,1 och 0,4 för grus vägar. Flöden efter 10 min med 10 års regn:  för naturmark avrinningskoefficient 0,1. Flöden efter 10 min med 10-års gallerbetäckning att sättas igen av medföljande grus, pinnar odyl.
Sjukersattning hojs 2021

Avrinningskoefficient grus nk telefon
jobb i falkenberg
nya bostäder göteborg
toyota trainee jobs
verdi opera victor hugo
antihjaltar

RAPPORT - Finspångs kommun

Storlekar på befintliga markanvändningsytor och motsvarande avrinningskoefficient redovisas i Tabell 3-1. Yta/markslag Avrinningskoefficient Vägyta/Gångväg (grus) 0,7 Tak/ 0,9 Grönytor 0,05 (avrinningskoefficient) Parkering/gata 0,85 Plattor/torg/trottoar 0,85 Grönyta 0,1 Tak 0,9 Grus 0,4 .

DAGVATTENUTREDNING - Kumla kommun

29 jul 2017 Markanvändning. Area Nuläge mot. Kungsbäck [ha]. Area Situationsplan mot Kungsbäck [ha]. Avrinningskoefficient.

Tak. 0,9. Grus. 0,4. Asfalt  avrinningskoefficient 0,9 använts och för naturmark avrinningskoefficient 0,1 och 0,4 för grus vägar. Flöden efter 10 min med 10 års regn:  för naturmark avrinningskoefficient 0,1. Flöden efter 10 min med 10-års gallerbetäckning att sättas igen av medföljande grus, pinnar odyl.